Archiwum kategorii: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Dotyczące koronawirusa i realizacji zaleceń Rządu
oraz służb sanitarno-epidemiologicznych
W związku z możliwością rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Nowej Rudzie podejmuje działania nadzwyczajne
w dostosowaniu do zaleceń polskiego Rządu oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.
W celu ograniczenia ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa od
dnia 13.03.2020 roku wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod
następującymi numerami telefonów:

• sekretariat 74 872 08 00,
• czynsze 74 872 08 11,
• administracja Nowa Ruda 74 872 08 10,
• administracja Słupiec 74 872 32 52.

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
sekretariat@sm.nowaruda.pl.
W miarę możliwości wstrzymywane są również wizje lokalne w domach. Uzasadnione
awarie można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu
74 872 08 10 (Nowa Ruda), 74 872 32 52 (Słupiec).
W przypadku gdy niezbędny jest kontakt osobisty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.
Ewentualne spostrzeżenia dotyczące zagrożenia koronawirusem oraz przypadków
wcześniejszych kontaktów bezpośrednio z osobami objętymi kwarantanną
należy zgłaszać bezpośrednio do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłodzku pod numerem telefonu 74 867 35 26 do godz. 1500 lub pod
numery alarmowe 695 729 822, 601 769 757, 601 797 415,
882 022 091, 882 112 246, 822 112 247, 882 112 248
po godz. 15:00.