budynek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ RUDZIE
Ul. Teatralna 11,  57-400 Nowa Ruda
Telefony:
Sekretariat – 074 872 0800
Fax – 74 872 0804
E-mail: sekretariat@sm.nowaruda.pl


Prezes – 74 872 0801
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych – 74 872 0815
Dział Techniczny – 74 872 0803
Księgowość – 74 872 0813, 74 872 0814
Czynsze – 74 872 0811
Administracja Słupiec – 74 872 3252
Administracja N.Ruda – 74 872 0810


WSZELKIE AWARIE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA, JAK RÓWNIEŻ PO GODZINACH PRACY MOŻNA ZGŁASZAĆ POD NR TEL:

507 126 066


PKO BP S.A. O/Nowa Ruda: 24 1020 5112 0000 7402 0006 4907
NIP: 885-00-03-199
Regon: 000493020
KRS 0000162703- Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Dokumenty rejestrowe Spółdzielni