Zarząd

Prezes Zarządu:   mgr inż. Wiktor Muszyński
Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych:   mgr Justyna Dec
Członek Zarządu:   Józefa Barańska

Oficjalna strona Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie